User Contract

Son Güncelleme : 24 Aralık 2019

Üye Sözleşmesi

Bu Web sitesinin erişimi ve sitenin kullanımı aşağıdaki şartlara tabidir. Siteye erişiminizden veya siteyi kullanımınızdan önce lütfen bu şartları dikkatle okuyunuz. Siteye erişmekle veya siteyi kullanmakla, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. Eğer bu şartlar ve hükümlerle bağlı olmak istemezseniz, siteye erişmeyebilir veya siteyi kullanmayabilir veya böyle bir kullanıma başladıysanız kullanımı derhal durdurabilirsiniz. Bu Web sitesi bundan sonra HECOP (Uluslararası Girişimcilik Platformu) olarak anılan Acıbadem Üniversitesi Araştırma Projeleri Ofisi tarafından geliştirilmiştir. ACIBADEM ARAŞTIRMA PROJELERİ OFİSİ bu sözleşmede herhangi bir zamanda ve herhangi bir bildirim yapmadan değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlüğe girer. Diğer taraftan bu WEB SİTESİ ni kullanacak olan veya kullanmakta olan siz WEB SİTESİ kullanıcısı (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) Bu değişikliklerden haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul etmektesiniz ve siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız, değiştirilmiş sözleşmeyi kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

I. SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

1.      Bu WEB SİTESİ'nde ACIBADEM ARAŞTIRMA PROJELERİ OFİSİ tarafından yayınlanan doküman, rapor vs. ACIBADEM ARAŞTIRMA PROJELERİ OFİSİ kayıtlarında mevcut kullanıcı dokümanlarının birer suretleri olup ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ' ne ait belgelerdir. KULLANICI Söz konusu WEB SİTESİ'ni ve içeriğindeki mevcut belge, doküman vs. belirtilen şartlara uyduğu takdirde kullanabilir.

2.      Bu WEB SİTESİ ACIBADEM ARAŞTIRMA PROJELERİ OFİSİ ‘nin bir hizmeti olarak KULLANICILARIN, HECOP’ta yer alan verilerine ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Ancak ACIBADEM ARAŞTIRMA PROJELERİ OFİSİ, bu WEB SİTESİ'nde yer alan bilgilerin ve her türlü dokümanın bütünlüğü, doğruluğu ve güncelliği hususunda açık veya kapalı olarak herhangi bir garanti vermemiştir. Bu WEB SİTESİ'nde yer alan dokümanlar ancak ACIBADEM ARAŞTIRMA PROJELERİ OFİSİ tarafından onaylandığında resmi olarak kullanılabilir.

3.      KULLANICI WEB SİTESİ'nin kullanımı sırasında WEB SİTESİ'nde yer alan dokümanları inceleme, gerekirse indirme ve kontrol etme hususunda kendi bildirdiği üçüncü şahıslardan gerekli izinleri almış olduğunu ve bu hususta her türlü yetkiye sahip olduğunu, her hangi bir şekilde üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini ve WEB SİTESİ'nin kullanımından doğan tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KULLANICI WEB SİTESİ'nde yer alan doküman bilgi ve her türlü raporlardan sadece kendi bildirdiği üçüncü şahıslar ile ilgili olanları görmeye yetkilidir. KULLANICI'nın bu izinlere sahip olmaması veya söz konusu iznin sınırlarını aşması sebebiyle ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİNİ 'ni doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları, ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 'ne ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ'ne tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.      KULLANICI, WEB SİTESİ'ne erişim hakkını yetkisiz üçüncü şahıs / kurum kullanımından korumakla yükümlü olduğunu ve yetkisi olmadan başkası tarafından kullanılamayacağını, kendisinin de yetkisi olmayan alanlara girmeyeceğini garanti etmektedir. Aksi durumda ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ'nin uğrayabileceği tüm doğrudan veya dolaylı zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.      KULLANICI, WEB SİTESİ'nde yer alan doküman, rapor vs. içeriği hiçbir şekilde kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde veya diğer herhangi bir mecrada yayınlayamaz KULLANICI'nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ 'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ'ne tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.      KULLANICI, WEB SİTESİ'ne yüklediği mevcut dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş -çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ sorumlu değildir.

7.      KULLANICI, WEB SİTESİ'ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, WEB SİTESİ'ni ve içeriğine dâhil tüm unsurları "OLDUKLARI GİBİ" sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya site içeriğine dâhil herhangi bir unsur veya sitenin herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır.

8.      KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak şunları yapmayacağını kabul etmektedir:

1.      WEB SİTESİ içeriğini ve WEB SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini, KULLANICI kendi eklemiş olduğu dosyaların sorumluluğunu ve riski üstlendiğini,

2.      Söz konusu materyalleri sadece kullanım amacına uygun olarak kullanacağını herhangi bir şekilde kendi ve /veya personelinin kişisel amaçlar için kullanmayacağını,

3.      Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

4.      WEB SİTESİ'nin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI 'ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını.

5.      Web sitesinin KULLANICISI, kendi üyeliğini üçüncü kişilere devredemez ve platformdan ayrılacağı zaman bildirmek ile yükümlüğünü.

9.      ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, WEB SİTESİ'nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, KULLANICI'cıların veya üçüncü şahısların fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

10.  KULLANICI, Çağrı Merkezi, Araştırma Projeleri Ofisi ve Kuluçka Merkezi ile yapmış olduğu telefon görüşmelerinde WEB SİTESİ ile ilgili verdiği her onaydan sorumludur. KULLANICI, gerektiğinde bu telefon görüşme kayıtları aleyhine delil olarak kullanılacağını kabul etmiş sayılır.

II. ACIBADEM'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

1.      ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ, WEB SİTESİ'nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen (download edilen) herhangi bir bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan (kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) WEB SİTESİ veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

2.      WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen (download edilen) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

3.      KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve siteye erişim ve siteyi kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI'nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

4.      KULLANICI, WEB SİTESİ'ne erişimi ve WEB SİTESİ'ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur.ACIBADEM hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

III. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, KULLANICI, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. KULLANICI, özellikle de Türkiye'deki veya KULLANICI'nın ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

IV. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Taraflar bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

V. MUHTELİF HÜKÜMLER

1.      WEB SİTESİ'nin bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin uygulanmasını talep etmesindeki eksikliği herhangi bir hüküm veya haktan vazgeçtiği anlamına gelmez.

2.      Ne taraflar arasındaki davranış biçimi ne de ticari uygulamalar ve örf ve adetler bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi için -WEB SİTESİ'nin sözleşmeyi değiştirme hakkı saklı kalmak kaydıyla- herhangi bir rol oynamayacaktır.